PI - Glasfiber Polyimid: är en härdplast. Materialet är uppbyggt av glasfiberväv tillsammans med polyimidharts. Används där mycket höga krav ställs på såväl temperaturbeständighet som mekaniska egenskaper.
Polyimid har varit i massproduktion sedan 1955. En klassisk polyimid är Kapton.
 
Beteckning:
Glasfiber Polyimid
 
Förkortning:
PI
 
Leveransformat:
Platta
Rör
Stång
Profiler
Kapat
Färdigbearbetat efter ritning
 
Egenskaper:
Klarar hög temperatur
Klarar höga mekaniska påfrestningar 
Utmärkta mekanisk stabilitet
Dimensionsstabilitet
 
Användningsområden:
Militär
Display
Elektroindustri
 
Produktexempel:
Bussningar - Olika lager - Socklar eller andra av krävande applikationer
För att förbättra materialets förmåga så  är inblandningar av smörjmedel som grafit, PTFE eller molybdensulfid vanliga.

Handelsnamn
Glasfiber Polyimid - PI-GF - PI GC - Kapton - Vtec