PE – Polyeten är en termoplast som är delkristallin. Polyeten har hög elasticitet för temperaturer ner till -60 grader Celsius. PE plasten förekommer med olika densitet och hårdhet. LD=låg, MD=medel & HD= Hög densitet. Det finns även Ultrahög molekylvikt som heter UHMW.
 
Beteckning:
Polyeten
 
Förkortning:
PE
 
PE Plaster:
PE 300
PE 500
PE 1000
PE 1000 REG
PE 2000/9000 + MOS2
PE 2000/9000 + MOS2 REG
 
Leveransformat:
Platta
Rör
Stång
Profiler
Kapat
Färdigbearbetat
Formsprutat
 
Egenskaper:
Breda temperaturområde
Låg friktion
Goda mekaniska egenskaper
Slagseg
Låg vattenupptagning
Finns som livsmedelgodkänd
God kemikalieresistens 
Bra elektriska egenskaper
Slitstark
Komplicerad att limma
Mekaniska och elektriska egenskaper bibehålls även i vatten.
PE 300 lättsvetsad
 
Användningsområden:
Livsmedelsindustrin
Gruvindustri
Verkstadsindustri
Lättare isolationsmaterial
 
Produktexempel:
Skärbrädor - Glid & Slitplast – Plastprofiler – Klossar - Hjullager
Kabelisolering – Bensintankar – Tätningsringar – Rör - Behållare
Glidlister – Glidlager - Maskindelar mm.

Handelsnamn
PE HD 300 - PE HD 500 - PE HD 1000 - PE HD 1000 REG -  PE HD 2000/9000 - Tivar - UHMW