EP - Glasfiber Epoxy: är en härdplast. Vi kan leverera 3 olika kvaliteter, Och dom är G10, G11 & Våglaminat som har F Klassning. Det används till generatorer, Isolationsmaterial & motorer inom konstruktionsindustri, samt till Elektroindustrin. Med goda mekaniska egenskaper samt att plasten är värmetålig. För mer info om olika standard och klassningar KONTAKTA OSS
 
Beteckning:
Glasfiber Epoxy
 
Förkortning:
EP
 
Glasfiber Epoxy Plaster:
EP - Glasfiber Epoxy - G10
EP - Glasfiber Epoxy - G11
Våglaminat
 
Leveransformat:
Platta
Rör
Stång
Profiler
Kapat
Färdigbearbetat efter ritning
 
Egenskaper:
Mycket goda elektriska egenskaper
Mycket goda mekaniska egenskaper
Mycket god dimensionsstabilitet
Mycket hög temperaturbeständighet
Klarar höga mekaniska påfrestningar 
Mycket goda elektriska egenskaper
Låg vattenupptagningsförmåga
Dimensionsstabilitet
 
Användningsområden:
Elektroindustri
Olika elektroapplikationer
Konstruktion av motorer & generatorer
Isolationsmaterial
Särskilda krav inom elektroindustri såsom F-klassat material.
 
Produktexempel:
Motorer - Generatorer
Isolatorer - Isolationsmaterial
Mellanlägg mm.

Handelsnamn
Epoxi - Epoxy - G10 - G11 - EP GC - EP GC 202 - EP GC 203