PC – Polykarbonat: är en termoplast som används inom konstruktion och har utmärkt transparens, slagseghet och många användningsområde. Otrolig slagtålig och passar som maskinskydd, busskurer, sköldar och andra liknande användningsområde. Med UV inblandning kan denna produkt även användas utomhus.
 
Beteckning:
Polykarbonat
 
Förkortning:
PC
 
Leveransformat:
Stång
Platta
Rör
Profiler
Kapat
Färdigbearbetat
Bokat
Varmformat
 
Egenskaper:
Hög transparens
Extremt hög slagseghet
Dimensionsstabil
God värmeformbeständighet
Lätt att limma
Lätt att svetsa
Utmärkta dielektriska egenskaper
God krypresistens
Lätt att bearbeta
 
Användningsområden:
Maskintillverkning
Fordonstillverkning
Transport & Matningstekniska lösningar.
Elteknik
Livsmedelsindustri
Ljustekniska lösningar
Byggindustri
Finmekanisk tillverkning
 
Produktexempel:
Butiksinredningar – Skyltfönster – Stickproppar - Ljuskupoler
Optiska byggelement – Maskinskydd – Busskurer med UV inblandning
Skyddskåpa – Isolatorer – Flygplansfönster – Robotskydd – Slagtåliga Sköldar - Maskinskydd.

Handelsnamn
Lexan - Makrolon - Margard - Karbonat - Kasiglas - PC